Go.Praktik

Prehľad ponúkaných služieb

Zoznam služieb potrebných na zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby na pracovisku

Posudok o zdravotnom riziku

Vypracovanie písomného posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika z expozície faktorom práce

Kategorizácia prác

Zaraďovanie prác do kategórií z hľadiska zdravotných rizík patrí medzi základné povinnosti zamestnávateľa

Prevádzkový poriadok

Zabezpečuje ochranu zdravia a bezpečnosti zamestnancov ako aj dotknutých osôb pri vykonávanej činnosti

pracovná zdravotná služba

Go.Praktik poskytuje pracovnú zdravotnú službu pre zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do prvej alebo druhej kategórie

NAPÍSALI SME

Prehľad zákonov, novinky, rady a tipy k ochrane zdravia zamestnancov v rámci povinnej pracovnej zdravotnej služby

Čo Ponúkame?

Seriózny prístup

Otvorenosť a serióznosť sú základom pre vytváranie úspešných partnerstiev

Odbornosť

Tím odborníkov je našou silnou stránkou a hrá dôležitú úlohu v zabezpečovaní služieb

Poradenstvo

Poskytujeme poradenstvo, ktoré je v súlade s platnými právnymi predpismi

Užitočné rady

Často kladené otázky

musím mať vypracovaný prevádzkový poriadok?

Povinnosťou zamestnávateľa je mať vypracovaný prevádzkový poriadok z hľadiska ochrany a podpory zdravia zamestnancov pri práci, ak tak ustanovujú osobitné predpisy 

Musím zabezpečiť PZS aj pre dohodárov?

Áno, podľa zákona č. 311/3001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov totiž vznikajú pracovnoprávne vzťahy uzatvorením pracovnej zmluvy, ale aj dohody o práci vykonanej mimo pracovného pomeru

Mám povinnosť zabezpečiť pracovnú zdravotnú službu?

Áno, pracovná zdravotná služba (PZS) je na Slovensku povinná od 1. 8. 2014 pre všetky štyri kategórie prác

Ktorý zákon sa týka pracovnej zdravotnej služby?

Je to zákon č. 355/2007 – Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kto schvaľuje prevádzkové poriadky?

Vypracované prevádzkové poriadky sa predkladajú Úradu verejného zdravotníctva – konkrétne regionálnemu úradu verejného zdravotníctva

Musím umožniť PZS vstup na pracovisko?

Áno a poskytnúť jej dostatočný čas na plnenie odborných činností pri zabezpečovaní ochrany a podpory zdravia pri práci

Sledujte nás!

Spoznajte nás bližšie. Praktické informácie, návody a novinky z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia

napíšte nám!

Kontaktujte nás v prípade ďalších otázok alebo objednávky služby. Máte otázky k pracovnej zdravotnej službe? Použite online kontaktný formulár

Facebook:

Go.Praktik

Telefón:

0911 896 245

E-mail:

pzs@gopraktik.sk

Close Menu